Pataholm

Upplev en levande sekelskiftesmiljö

En idyll vid Smålandskusten

Pata låg ursprungligen nära Alsteråns mynning och var redan på medeltiden en  betydande handelsplats med utskeppning av tjära, beck och myrmalm från det småländska inlandet. Efter Gustav Vasas ingripande under mitten av 1500-talet och senare efter danskarnas härjningar i början av 1600-talet flyttades handelsplatsen till Ersholm, som idag kallas Pataholm. Här utvecklades både sjöfarten och andra näringsgrenar.
Pataholms storhetstid  inföll under 1800-talet då näringsfrihet hade införts i landet och Pataholms köping drog till sig många driftiga köpmän och skickliga hantverkare. Utskeppningen av trävaror var betydande och till Pataholm kom hästfororna med virke inifrån skogsbygderna i väster. Handel, varvsindustri och sjöfart blomstrade och köpmännen byggde nu de ståtliga hus, som än idag kringgärdar det pittoreska torget som påminner om en svensk småstad från förra sekelskiftet.

Fortfarande fanns det flera segelfartyg registrerade i Pataholm. De pataholmsfartyg som låtit mest tala om sig är ”Briggen Gerda” och ”Förlig Wind”. Briggen Gerda hänger som riktmärke ovanför gamla lanthandeln/Café Förlig Wind i Pataholm.

Fotomuséet

Pataholms fotomuséum är unikt i Sverige genom den bredd på föremål och inredning som kan visas. Här kan man följa utvecklingen av både stativkameror och handhållna kameror och kameratillbehör från slutet av 1800-talet och fram till nutid. En fotoateljé är uppbyggd som visar inredning från slutet av 1800-talet och man kan även se utrustning som använts vid framkallning och övrigt mörkrumsarbete.

Hullgrensgården- Köpmannavåningen

Trävaruhandlaren Carl Johan Hullgren bedrev här ett omfattande handelshus. Hullgren var en initiativrik affärsman med många järn i elden, som  bl a etablerade Pataholm som brunnsort. I husets bottenvåning kan man idag se hur en handelsbod såg ut förr i tiden och i övervåningen finns familjen Hullgrens bostad. En genuin miljö från dåtidens köpmannahem. Någon butik finns inte längre i den gamla handelsboden, men under sommartid finns ett café  i lokalen.

I hembygdsgårdens södra del finns köpmannen och färghandlaren S C Harbergs boningshus som senare köptes av C J Hullgren som förvandlade det till en elegant societetssalong under Pataholms tid som brunnsort. Salongens väggar är dekorerade med naturromantiska motiv av bygdemålaren Axel Roth. I Harbergska gården bedrevs  under 1800-talets slut en brunnsverksamhet, där man drack järnhaltigt och hälsobringande vatten. Här erbjöds varma bad, tallbarrsbad och gyttjebad samt solbad i något som liknade drivhus med stora fönster åt söder. På flytande pontoner ute i vattnet fanns kallbadhus,  dit badgästerna forslades med båt. Trädgården bakom Hullgrensgården och Harbergska gården fungerade som brunnspark.

På andra våningen över salongen finns Oscar Hullgrens ateljé med hans samlade verk. Oscar Hullgren (1869-1948) var på sin tid en känd marin- och landskapsmålare och  son till C J Hullgren. Oscar har i sin konst förevigat mycket av det gamla Pataholm där den livliga sjöfarten var ett viktigt inslag. Flera av hans verk finns på Nationalmuseum i Stockholm och i Göteborgs Konstmuséum.

Klicka på valfri bild för att öppna bildspel

Bli medlem

Medlemsavgift:

Enskild medlem: 200 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Betalning via bankgiro 5574-9097 eller swish till 123 525 04 93.
Mer info finns i mailet du får som bekräftelse när du fyllt i formuläret.