Föreningen

Ålems Hembygdsförening

I Pataholms gamla köping ligger Hullgrenska- och Harbergska gårdarna som är köpmansgårdar från mitten av 1800-talet. Här visas även Oscar Hullgrens atelje, tavlor och ett fotomuseum med kameror från fotohistoriens början till nutid. Här finns även en vacker trädgård som idag har ett utseende som påminner om hur den såg ut under brunnsepoken.
Nyebogården är en
timrad parstuga med två våningar från 1780-talet. Invändigt finns målade tapeter från tidigt 1800-tal.
I Sjöhistoriska rummet inuti Korsvirkeshuset i Timmernabben visas i ord och bild hur sjöfolket och deras familjer levde i slutet av 1800- och i början av 1900-talet.

I Industrimuséet i Blomstermåla visas hur den mekaniska industrin har utvecklats i Sverige från slutet av 1800-talet till dagens mekaniska industri. Muséet visar förutom sopbilstillverkning även ett komplett skomakeri, ett ritkontor och en rad mekaniska verktyg. Det ger en god bild på en nyligen svunnen tid.

I Lilla Boda finns en smedja från 1865 med verktyg efter den siste smeden.

Varje år anordnar hembygdsföreningen olika evenemang bl a julmarknad, lillelördagar och kulturdagar. Vi har även guidade turer i våra anläggningar och Köpmannagården i Pataholm med trädgård är tillgänglig för uthyrning.

Välkomna att kontakta oss för mer information. 

Styrelsen

Ordförande
Allan Johnsson, Ödebo

Vice ordförande
Eva Gustafsson, Pataholm

Kassör
Ulf Stiernspetz, Njutemåla

Sekreterare
Mona Håkansson, Ålem

Ledamöter
Anita Andreasson, Timmernabben
Gerth Johansson, Vitemåla
Louise Ekblom, Timmernabben

Suppleanter
Helena Rosenberg, Häggemåla
Malin Elmlid, Pataholm
Lena Karlsson, Blomstermåla 
Frans Johnson, Gunnarsmåla

 

Telefonnummer

Hembygdsgården Pataholm, Nyebogården, Smedjan i Boda
Mona Håkansson  0499-224 55
Eva Gustafsson  070-249 00 91
Birgitta Colberger  0499-242 65

Uthyrning av Hullgrensgården
Eva Gustafsson  070-249 00 91
Birgitta Colberger  0499-242 65

Korsvirkeshuset – sjöhistoriska rummet i Timmernabben
Leif Moberg  070-295 38 80

Sopbils- & industrimuséet i Blomstermåla
Allan Johnsson  0730405740

Kontakta oss

Letar du efter att boka lokal?

Här hittar du våra evenemang & nyheter

Våra sponsorer

Företag i bl.a. Ålem, Blomstermåla och Timmernabben bidrar via sponsringsmedel till att bevara våra betydelsefulla kulturanläggningar, av vilka flera är kulturminnesmärkta.

Alla med anknytning till vår bygd är välkomna som sponsorer.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Övriga bidragsgivare

Protokoll årsmöten

Länkar

Patabygdens samhällsförening: www.patabygden.se
Kalmar Läns museum: www.kalmarlansmuseum.se
Mönsterås kommun: www.monsteras.se
Sveriges Hembygdsförbund: www.hembygd.se
Sjöfararkusten: www.sjofararkusten.se
Stranda Hembygdsförening: www.hembygdsmuseum-monsteras.se
Fliseryd Hembygdsförening: www.hembygd.se/fliseryd
Kalmar Läns Hembygdsförbund: www.hembygd.se/kalmar 

Patabygdens samhällsförening:
www.patabygden.se
Kalmar Läns museum:
www.kalmarlansmuseum.se
Mönsterås kommun:
www.monsteras.se
Sveriges Hembygdsförbund:
www.hembygd.se
Sjöfararkusten:
www.sjofararkusten.se
Stranda Hembygdsförening:
www.hembygdsmuseum-monsteras.se
Fliseryd Hembygdsförening:
www.hembygd.se/fliseryd
Kalmar Läns Hembygdsförbund:
www.hembygd.se/kalmar

Bli medlem